Trim steza Drčev Rut

Trim steza Drčev Rut je sestavljena iz 12 postaj. Sprehajalna pot poteka deloma po ravnem ob reki Pišnici na peščenih tleh in deloma po asfaltu, gozdu in gozdnih poteh. Na trim stezi lahko delamo vaje za moč in ravnotežje. Sama dolžina poti je približno 3 kilometre, čas poti 40-60 min.